Forside  <  Vilkår for brug

Vilkår for brug

Velkommen til Roches hjemmeside om Kæmpecelle-karbetændelse.

Information om denne hjemmeside

Karbetaendelse.dk er udgivet af Roche Pharmaceuticals i Danmark. Hjemmesiden er målrettet danskere med kæmpecelle-karbetændelse, deres pårørende og andre med interesse i kæmpecelle-karbetændelse. Hjemmesiden indeholder information og personlige historier inden for forskellige temaer omkring kæmpecelle-karbetændelse.

Ingen garanti eller erstatningsansvar

Roche giver ingen tilkendegivelser eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de informationer, der gives på denne hjemmeside, og vi fralægger os ethvert erstatningsansvar i forbindelse med anvendelsen af denne hjemmeside. Roche kan når som helst ændre denne hjemmeside uden varsel, men påtager sig intet ansvar for at opdatere den. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du risikoen for, at oplysningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige eller måske ikke opfylder dine behov eller krav. Hverken Roche eller nogen anden part, der er involveret i fremstilling eller levering af denne hjemmeside, kan gøres erstatningsansvarlige på nogen som helst måde for eventuelle direkte, indirekte eller hændelige skader, følgeskader eller pønalt begrundede skader, der måtte opstå som følge af brugernes adgang til, anvendelse af eller manglende mulighed for at anvende denne hjemmeside eller fra din tillid til enhver information, der er indeholdt. Denne begrænsning omfatter skader eller alle vira, som kan påvirke din enhed.

Erstatning

Du accepterer at holde Roche skadesfri imod alle tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af din overtrædelse af disse vilkår for brug.

Privatliv

Hjemmesiden karbetændelse.dk indhenter ikke persondata. For yderligere information henvises til Roches Privatlivspolitik, der forklarer brugernes rettigheder og ansvar med hensyn til oplysninger, der er på hjemmesiden.

Medicinske oplysninger

Hjemmesiden kan indeholde generelle oplysninger vedrørende forskellige medicinske tilstande og deres behandling. Sådanne oplysninger er kun til orienteringsformål og er ikke ment som erstatning for rådgivning fra en læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. Patienter bør ikke bruge de heri indeholdte oplysninger til diagnosticering af et helbreds- eller sundhedsproblem eller en sygdom. Patienter bør altid rådføre sig med egen læge eller andet sundhedspersonale for medicinsk rådgivning eller information om diagnose og behandling.

Ikke-fortrolige oplysninger

Med forbehold for eventuelle gældende vilkår og betingelser, der er angivet i vores Beskyttelse af personlige oplysninger, kan enhver form for kommunikation eller andet materiale, du sender til os via e-mail eller på anden måde, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, blive betragtet som ikke-fortroligt, og Roche har ingen form for forpligtelse med hensyn til sådanne oplysninger. Roche har frihed til at anvende ideer, koncepter, knowhow eller teknikker indeholdt i en sådan meddelelse til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter.

Ophavsret

Al indhold på hjemmesiden er underlagt ophavsretlig beskyttelse. Indholdet på Roche hjemmesider må ikke kopieres andet end til ikke-kommerciel individuel reference med alle ophavsretlige eller andre ejendomsretlige mærkninger bibeholdt, og må derefter ikke genkopieres, gengives eller på anden vis videreformidles. Enhver gengivelse, genudsendelse eller anden brug er strengt forbudt uden udtrykkelig accept fra Roche. Anmodninger om tilladelse til at kopiere informationer fra denne hjemmeside skal rettes mod Roche.

Ugyldig, hvor det er forbudt

Hjemmesiden og dens indhold er målrettet danske kæmpecelle-karbetændelse patienter, deres pårørende samt andre interesserede og opfylder love og regler i Danmark. Selvom oplysningerne på hjemmesiden er tilgængelige for brugere uden for Danmark, er oplysningerne kun beregnet til brug for indbyggere i Danmark. Andre lande kan have love, lovkrav og medicinsk praksis, der adskiller sig fra dem i Danmark. Roche forbeholder sig ret til at begrænse levering af sine tjenester til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion og/eller for at begrænse mængderne af tjenester, vi leverer. 

Lovvalg

Disse Vilkår for brug og din brug af hjemmesiden reguleres af Dansk lovgivning. Enhver retssag eller -procedure i forbindelse med hjemmesiden skal anlægges ved de danske domstole.

Andet

Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår for brug anses for ulovlig, ugyldig eller uhåndhævelig, skal en sådan bestemmelse tilsidesættes uden at påvirke håndhævelsen af alle resterende bestemmelser. Roche forbeholder sig ret til at ændre eller slette materiale fra hjemmesiden til enhver tid efter eget skøn.