Forside  <  Behandlingsmuligheder

Behandlingsmuligheder

Her kan du læse om behandling af kæmpecelle-karbetændelse.
Hvordan behandles kæmpecelle-karbetændelse?

Hvis det mistænkes, at du har kæmpecelle-karbetændelse er det vigtigt, at du hurtigt kommer i medicinsk behandling. Komplikationerne kan nemlig opstå pludseligt og udvikle sig hurtigt.

Den hurtige behandling kan være afgørende, da der kan opstå svære komplikationer, hvis sygdommen ikke behandles tilstrækkeligt og i tide. Særligt den type kæmpecelle-karbetændelse, som rammer arterierne i tindingen (C-GCA), kan i visse tilfælde give permanent delvist synstab eller blindhed.

Det vil være en reumatolog (læge med speciale i gigtsygdomme), som står for din behandling, men det kan sagtens være, at sygdommen bliver fundet af fx din egen læge eller en øjenlæge.

Behandlingsmuligheder

Binyrebarkhormon er den primære behandling af kæmpecelle-karbetændelse, men i visse tilfælde kan reumatologen vurdere, at du også skal behandles med en anden type immundæmpende behandling. Det vil i så fald ofte være såkaldt biologisk behandling.

Aktuelt er den eneste godkendte biologiske behandling til kæmpecelle-karbetændelse en IL-6 receptor hæmmer.

Supplerende medicin
Ud over behandlingen af selve kæmpecelle-karbetændelsen, vil du i visse tilfælde få anbefalet yderligere supplerende medicin. Det kan f.eks. være:
  • Dagligt tilskud af D-vitamin, evt. i kombination med kalk. Det skal altid tages når du behandles med fast binyrebarkhormon
  • Forebyggende behandling mod knogleskørhed. I de tilfælde, hvor du enten har nedsat knoglemineralindhold (osteopeni) eller knogleskørhed (osteoporose)
  • Blodfortyndende medicin (hjertemagnyl). I de tilfælde, hvor det vurderes at du er i risiko for at udvikle blodpropper.