Forside  <  Behandlingsmuligheder  <  Behandling med IL-6 receptor hæmmer

Behandling med IL-6 Receptor hæmmer

En IL-6 receptor hæmmer er et biologisk lægemiddel der virker ved at hæmme et signalmolekyle kaldet interleukin-6 (eller IL-6), som er kraftigt opreguleret ved kæmpecelle-karbetændelse.

Behandling med en IL-6 receptor hæmmer vil kun blive iværksat på en reumatologisk hospitalsafdeling.

Hvornår gives behandling med IL-6 receptor hæmmer

Medicinen gives i kombination med binyrebarkhormon og kan gøre det muligt, at en del patienter kan trappe hurtigere ned og ud af deres binyrebarkhormon-behandling uden af få tilbagefald af sygdommen.

Din reumatolog kan overveje behandlingen, hvis du oplever mange bivirkninger på den dosis binyrebarkhormon, der skal til for at kontrollere sygdommen, eller hvis du får flere tilbagefald i forbindelse med nedtrapningen af din binyrebarkhormon-behandling.

Din reumatolog kan også overveje at sætte dig i behandling med en IL-6 receptor hæmmer som en ekstra behandling, hvis du f.eks. har andre sygdomme, der betyder, at det er uhensigtsmæssigt for dig at være i binyrebarkhormon-behandling.

Hvordan tages IL-6 receptor hæmmer?

En IL-6 receptor hæmmer tages som en indsprøjtning i maveskindet eller i låret. De fleste kan efter en kort oplæring selv håndtere indsprøjtningerne.

Alternativt kan du få en pårørende eller en hjemmesygeplejerske til at give dig medicinen.

Hvor længe skal IL-6 receptor hæmmer behandlingen tages?

Behandlingstiden med IL-6 receptor hæmmer afhænger af sygdommens udvikling og eventuelle bivirkninger, men vil hyppigst strække sig over 1-2 år.

Hvis lægen vurderer, at en IL-6 receptor hæmmer vil være en mulig behandling for dig, skal det sikres, at der ikke er medicinske grunde til, at du ikke ville kunne tåle behandling med en IL-6 receptor hæmmer.

Før du kan starte i behandling, bliver du screenet for tuberkulose og smitsom leverbetændelse. Det gøres ved et røntgenbillede af lungerne og ved blodprøver.

Hvilke bivirkninger kan IL-6 receptor hæmmer give?

Som ved al anden behandling, er der en række mulige bivirkninger til behandling med IL-6 hæmmer, som du og din reumatolog skal være opmærksomme på.

Du kan finde information om bivirkninger ved at se i indlægssedlen eller søge på lægemidlet på min.medicin.dk.

Det er vigtigt, at du selv er opmærksom på bivirkninger. Du skal derfor kontakte din læge, hvis du fx får feber, andre tegn på infektion eller en allergisk reaktion til indsprøjtningerne.