Forside  <  Behandlingsmuligheder  <  Behandling med binyrebarkhormon

Behandling med Binyrebarkhormon

Målet med den medicinske behandling er at holde betændelsesreaktionen i arterierne under kontrol med lavest mulig dosis binyrebarkhormon. Dette er for at undgå eller i hvert fald minimere behandlingens bivirkninger.

Hvor meget og hvordan tages binyrebarkhormon-behandlingen?
Du vil typisk starte med at få en høj dosis binyrebarkhormon i tabletform én gang om dagen. Din dosis vil afhænge af flere ting:
  • Hvilke symptomer og komplikationer, du har haft
  • Hvor langt henne i forløbet af sygdommen, du er
  • Om du har andre sygdomme, der skal tages højde for, f.eks. sukkersyge eller knogleskørhed
  • Om du har oplevet bivirkninger til behandlingen
  • Din vægt

I særlige tilfælde, oftest ved akutte synstruende tilfælde, kan reumatologen vælge at give en meget høj dosis binyrebarkhormon. Generelt vil du dog få den lavest mulige dosis, der giver en tilstrækkelig sygdomskontrol.

Hvor hurtigt virker binyrebarkhormon-behandlingen

Behandlingen med binyrebarkhormon vil virke allerede inden for få timer. Ofte vil du selv fysisk mærke en effekt af behandlingen i løbet af timer til få dage.

Hvis du ikke mærker sikker effekt af behandlingen indenfor 48 timer, bør det genovervejes, om du reelt har kæmpecelle-karbetændelse.

Vær opmærksom på, at:

  • Har du allerede udviklet synstab, kan du desværre ikke forvente, at du får det tabte syn tilbage, selvom behandlingen virker
  • Behandlingen med høje doser binyrebarkhormon skal sikre, at du ikke får yderligere synstab
  • Mange oplever, at de får mere energi og føler sig mindre trætte, når de kommer i behandling med binyrebarkhormon.
  • Hvis du har sukkersyge, kan dit blodsukkerniveau stige, og det kan være, at din sukkersygebehandling skal justeres
Hvor længe skal binyrebarkhormon-behandlingen tage?

Behandlingstiden med binyrebarkhormon afhænger af, hvor hurtigt det er muligt at trappe dig ud af behandlingen, uden at du får tilbagefald. Du skal regne med en behandlingsvarighed på 1-2 år, men den kan også vare længere.

Nedtrapning af behandlingen
Enkelte patienter oplever, at nedtrapningen går for hurtigt, og at de derfor får en mild opblussen i sygdommen. Hvis det sker, vil man ofte nemt kunne få kontrol over sygdommen igen ved en midlertidig dosisøgning af binyrebarkhormon.

Hvis du får tilbagefald eller oplever symptomer på kæmpecelle-karbetændelse under nedtrapningen, er det vigtigt, at du tager kontakt til din læge, som kan vurdere, om det er et tilbagefald, og om din dosis af binyrebarkhormon skal sættes op.

Du bør aldrig selv begynde at nedtrappe behandlingen, uden at have aftalt det med din læge, da du risikerer at få tilbagefald af sygdommen, herunder også med synspåvirkning.

Hvilke bivirkninger kan binyrebarkhormon-behandlingen give?

Som ved al anden behandling, er der en række mulige bivirkninger til binyrebarkhormon-behandling, som du og din læge skal være opmærksomme på.

Bivirkningerne kan være milde og forbigående eller alvorlige og varige.

Risikoen for bivirkninger til binyrebarkhormon-behandling er generelt relateret til dosis og varighed af behandling, og hvis dosis er lav, er der generelt færre bivirkninger. Du kan finde information om bivirkninger ved binyrebarkhormonbehandling ved at se i indlægssedlen eller søge på det lægemiddel, du har fået ordineret, på
min.medicin.dk.

Hvis du er i tvivl, om et symptom, som du oplever, er en mulig bivirkning til din behandling, skal du drøfte det med din behandlende reumatolog.